Privacy policy

Politique de confidentialité Alphametal NV

Version 0.1
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 14 mai 2018.

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considérons donc qu'il est de notre responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page, nous vous informerons des informations que nous collectons lorsque vous utilisez notre site Web, des raisons pour lesquelles nous collectons ces données et de la manière dont nous améliorons votre expérience utilisateur. De cette façon, vous comprenez exactement comment nous travaillons.

Cette politique de confidentialité s'applique aux services d'Alphametal NV. Vous devez savoir qu'Alphametal NV n'est pas responsable de la politique de confidentialité des autres sites et sources. En utilisant ce site, vous acceptez la politique de confidentialité.

Alphametal NV respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de manière confidentielle.
Notre utilisation des données collectées
Utilisation de nos services

Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de fournir des informations personnelles. Ces données sont utilisées pour effectuer le service. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés d'Alphametal NV ou ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous possédons.
Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d'autres messages, nous pouvons conserver ces messages. Parfois, nous vous demandons vos détails personnels qui sont pertinents à la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés d'Alphametal NV ou ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles que nous possédons.
Cookies

Nous collectons des données pour la recherche afin d'obtenir un meilleur aperçu de nos clients, afin que nous puissions adapter nos services en conséquence.

Ce site utilise des «cookies» (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site Web à analyser l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations concernant votre utilisation du site généré par le cookie peut être transmis pour sécuriser les serveurs Alpha Metal Nv ou celle d'un tiers. Nous utilisons ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site, de compiler des rapports sur l'activité du site Web et d'autres services liés à l'activité du site et l'utilisation d'Internet.
Buts

Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à d'autres fins que celles décrites dans la présente Politique de confidentialité, sauf si nous avons obtenu votre consentement à l'avance.
Tiers

L'information n'est pas partagée avec des tiers. Dans certains cas, les informations peuvent être partagées en interne. Nos employés sont tenus de respecter la confidentialité de vos données.
Changements

Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site. Toute modification et / ou modification de ce site peut entraîner des modifications de cette déclaration de confidentialité. Il est donc conseillé de consulter cette déclaration de confidentialité régulièrement.
Choix pour les données personnelles

Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité d'afficher, de modifier ou de supprimer toutes les informations personnelles qui nous sont fournies en ce moment.
Personnaliser / désinscrire le service de newsletter

Au bas de chaque mailing vous trouverez la possibilité de changer vos coordonnées ou de vous désinscrire.
Ajuster / désinscrire la communication

Si vous voulez ajuster vos données ou si vous voulez vous sortir de nos fichiers, vous pouvez nous contacter. Voir les détails de contact ci-dessous.
Désactiver les cookies

La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut, mais vous pouvez réinitialiser votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est envoyé. Cependant, certaines fonctionnalités et certains services sur nos sites Web et autres peuvent ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés dans votre navigateur.
Questions et commentaires

Nous vérifions régulièrement si nous respectons cette politique de confidentialité. Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter:

Alphametal NV
Lepelstraat 97, 3920 Lommel (Belgique)
info@alphametal.be
alphametalnv@gmail.com

Cookie policy

Cookie policy

To make your visit to our website even easier and more personal, we use cookies (and similar techniques). With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within (and possibly also outside) our website. In addition, cookies allow information to be shared via social media.

In general you can visit our websites without telling us who you are or without leaving any information about yourself. Alphametal may, however, place information with you during the visit, if your browser allows. For this we also use 'cookies'. A cookie is an information file that our website (server) places on your computer, tablet or telephone ("device") with which you visit this website. You decide which cookies you approve! You can change your settings at any time, but it may be that some functions of the website are no longer available to you.

Which cookies do we use?
There are different types of cookies, briefly an overview below. Further on you can find a specification of all the cookies that we use on our website.

Cookies without permission

Mandatory cookies; our website does not function without these cookies. We can distinguish 2 types.

Functional cookies (mandatory)

These are necessary for the website to function.

Analytical cookies:

These aim to facilitate the use of the website. With these cookies we collect information about which pages are visited the most, which pages actually work or generate errors. Visitors are tracked anonymously.

Cookies that require permission
Third party cookies:

Social media cookies
These are cookies from a third party that are on our website. They make it possible to easily share the information on our website on social media. For the cookies that the social media parties place and the possible data they collect, we refer to the statements that these parties provide on their own websites. Note that these statements can change regularly. Alphametal has no influence on this.
Deny cookies or delete placed cookies
Through your browser you can easily delete already accepted cookies. You can also switch off the acceptance of (certain) cookies. By removing or disabling cookies it is possible that parts of our website no longer work or are displayed incorrectly. It is also more difficult to improve our website.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Alphametal NV kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
Gegeven prijzen, informatie en foto's, en alle andere informatie op deze website zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

Even voorstellen...

Even voorstellen...

Alphametal biedt u een steeds groeiend assortiment gereedschappen en machines, klein en groot. Ons aanbod omvat niet alleen de 'bekende' merken, maar ook commercieel weinig gangbaar materiaal, waarvan we u het bestaan toch niet willen onthouden.
Net zoals ons produktaanbod, breidt ook ons klantenbestand elke dag uit. Wij staan intussen klaar voor de kleinste hobbyisten tot de grootste multi-nationals uit Europa, Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Allemaal hebben zij ons bedrijf in het kleine België weten te vinden de afgelopen 13 jaar en dat maakt ons trots.
Niet alle artikelen zijn continue op voorraad. Gezien ons aanbod is dit helaas onmogelijk. Levertermijnen variëren en zijn afhankelijk van leverancier tot leverancier, zeker voor commercieel weinig gangbaar materiaal.
Wij zijn - en wensen - een firma te blijven waar service en een fijn klantencontact steeds op de eerste plaats komt. Wij bieden u een enorm assortiment gesteund door gespecialeerde technische kennis. Indien u een bedrijf verwacht waar u enkel bekend bent onder uw klantnummer, dat u blijft spammen met multi-media campagnes en opdringerige verkoopstechnieken, dan bent u bij ons zeker aan het verkeerde adres!
Onze aanpak is en blijft persoonlijk gericht, en elke bestelling wordt handmatig verwerkt. Er kan dus niet met betaalkaart afgerekend worden, nadat u uw online-bestelling heeft geplaatst. Deze mogelijkheid hebben we bewust achterwege gelaten.
Alle bestellingen worden hier handmatig verwerkt. Hier zitten inderdaad echte mensen achter de computer, en dat willen we graag zo houden.
Er zijn al genoeg internet-bedrijven waar geen menselijk contact mogelijk is. Dat willen wij vermijden. Daarom hebben we naast onze online-shop ook een echte fysieke winkel in Lommel, waar u terecht kan voor vragen en het bezichtigen van een deel uit het assortiment.
Wij werken met een klein team, dus voor een uitgebreide technische analyse mbt uw aankoop maakt u best een afspraak op voorhand.
Ook de emails worden niet door een computerprogramma gegeneerd, nee, hier zitten echte mensen achter de laptop! Dit heeft zijn voor- en nadelen, maar wij hopen op uw begrip indien uw email niet binnen de de 48 uur wordt beantwoord.

Naast onze online-catalogus www.alphametal.be hebben wij ook een showroom te Lommel.
Hier zijn continue ongeveer 5000 artikelen op voorraad. Wij heten u graag welkom om ons eens een bezoekje te brengen!
Stel uzelf ook even voor, dan kunnen we meteen een gezicht op de naam plakken en samen uit de anonimiteit van het internet treden.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u met veel plezier verder!

Het Alphateam

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ALPHAMETAL NV

1:Alle contractuele relaties tussen de verkoper en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.

2: De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3: De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4: Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door de verkoper, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...).  De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper. Bij grotere zendingen, dient de koper een heftruck te voorzien voor het lossen van de goederen.

5: De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending ingeval de koper vraagt de goederen te verzenden. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

6: Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.

7: De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier.  Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper.  Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper.

Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling.

De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen.

Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen België van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Met betrekking tot HBM artikelen (alle artikelen waarvan het model-/artikelnr begint met ALPHAHBM): de Inspectie kosten met daarbij de prijsopgave zijn ten alle tijden € 45,- incl.
Gaat de klant over tot een betaalde reparatie van het HBM artikel, dan zullen deze kosten [ de € 45,- incl ] niet berekend worden bovenop de reparatie kosten, deze zijn dan dus inbegrepen in het totaalbedrag. Verder moet men rekening houden met lange wachttijden voor HBM herstellingen.

8: De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval.
Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

9: De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt.

10: Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. Goederen die verzonden dienen te worden, moeten volledig betaald zijn incl. verzendkosten vooraleer de verzending ervan plaatsvindt. Afhalingen dienen te gebeuren uiterlijk 2 weken na berichtgeving, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11:De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock – out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

12:  De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

13: Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

14:  Betaling geschiedt op voorhand dmv een Proforma document verstrekt door de verkoper.

15: Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 25% per jaar. Bovendien zal elke op de vervaldag door een koper niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 25 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR en te vermeerderen met de kosten van de raadsman / incassokosten. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt de verkoper zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

16: Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 40% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

17. Speciaal bestelde artikelen/onderdelen kunnen alleen op aanvraag en onder de voorwaarden van de leverancier worden geretourneerd. Indien een leverancier akkoord gaat, bedragen de terugnamekosten minimaal 30%.

18. Bij niet betaling van de door u geplaatste bestelling, bent u rechtswege gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag.

19. Alle informatie en afbeeldingen op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Alphametal NV kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
Gegeven prijzen, informatie en foto's, en alle andere informatie op deze website zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

20:  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Lommel/Hasselt bevoegd.


Met het bestellen van enig artikel op deze site verklaart u zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Meer artikelen...

  1. Voor u komt afhalen
IWANTTOBUYABELTDRIVENCOLUMNDRILLINGMACHINE ALPHAMETAL
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE

FBSRiemaangedrevenkolomboormachine Alphametal
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR

Liever uw machines
op leasing?
Alphametal NV biedt u een budgetvriendelijk alternatief met tal van voordelen!
Maak vandaag nog uw afspraak!
<<klik hier>>
 
Zandstralen De Basis AlphametalAmazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR
Bol.com

sandblastingBASICS
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR


 Wij blijven
GEOPEND
tijdens het
BOUWVERLOF

GRANIT
Remmenreiniger
600ml
Granit remmenreiniger
NU SLECHTS 1,99 €

Speedboren
10 Speedboor met titanium coating 1

Spankoppen
Spankoppen

ALPHAMETAL SANTANDER3
ALPHAMETAL SANTANDER4
ALPHAMETAL SANTANDER5
ALPHAMETAL SANTANDER4
ALPHAMETAL SANTANDER3
ALPHAMETAL SANTANDER2
ALPHAMETAL SANTANDER1